'De kunst om altijd jezelf te blijven zijn zonder altijd hetzelfde te blijven doen
Harry Schouten

Training

Filosofie

Dochter van 14 jaar vraagt aan haar vader of ze die avond naar een cursus ‘Sexuele Voorlichting' mag op haar school. 's Avonds komt ze terug met rode wangen en zegt verschrikt tegen haar vader: "Pap, het was geen cursus, maar een training!"

Training ≠ cursus
Kennis wordt pas levend, wanneer je er kunde aan toevoegt. Training staat voor actief en interactief deelnemen, staat voor learning-by-doing en staat voor de bereidheid om het geleerde in de praktijk toe te passen. Iedere sporter weet dat hij moet trainen om te groeien en dat geldt ook voor topsporters. Persoonlijke ontwikkeling is permanent en dat kunt u niet delegeren, want het is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Positieve attitude
De filosofie van de training gaat uit van werken met een positieve attitude. Attitude heeft met mentaliteit te maken. Positieve attitude is nodig om met oprechte intenties technieken en tools eigen te maken. Gebruikt men de aangereikte technieken en tools oneigenlijk dan vervalt men in trucjes en kunstjes. Flik nooit een kunstje met jezelf en anderen! Bij attitude gaat het ook om het waarom achter het gedrag. 
Zo zijn de trainingen diepgaand en praktisch tegelijkertijd, zodat het rendement van de trainingen duurzaam is en dagelijks meetbaar.

Praktijk is leidend
De trainingen op gebied van gedragsvaardigheden van Schouten Consultancy kenmerken zich door een ideale combinatie van praktische theorie, een praktijkgerichte leerperiode en practical jokes. Leren is ook fun!
De theorie staat in dienst van de praktijk en niet andersom.
Onderwerpen richten zich op communicatie, management en verkoop en kunnen zowel apart als gecombineerd aan bod komen.

Sterkte-zwakte analyse
Onder het motto van ‘Je hoeft niet eerst ziek te zijn om beter te worden' wordt allereerst een persoonlijke sterkte-zwakte analyse gemaakt. Dit kan in de vorm van een intakegesprek zijn of in de vorm van een zelfanalyse. Eerst wordt gekeken naar de sterke punten en daarna naar de verbeterpunten. De sterkte-zwakte analyse kan uitgebreid worden met een analyse, waarbij personen in de nabije werkomgeving gevraagd wordt het huidige gedrag van de deelnemer te scoren. Het resultaat is een vergelijking tussen hoe de deelnemer zichzelf ziet en hoe anderen hem zien.