Je referenten zijn je beste verkopers

Deelnemers aan het woord


Jacqueline Hansen, Teammanager Zorgexpertise BrabantZorg

“De samenwerking met Schouten Consultancy is door mijn medewerkers als heel positief ervaren.
De doelstelling was dat medewerkers met een positievere houding beter teamwerk moesten verrichten en meer als een zelfstandig team zouden moeten opereren.
De resultaten zijn o.a. dat medewerkers veel meer open zijn en meer zoeken naar mogelijkheden in plaats van te blijven hangen in wat niet kan of niet goed loopt.
Ze zijn ook bewust bezig met hun eigen kwaliteiten maar ook met die van hun collega’s, en maken daar ook goed gebruik van.
De sfeer op de afdelingen is echt verbeterd. Ook de samenwerking tussen de 2 afdelingen gaat op dit moment goed. Ik merk zelfs dat medewerkers zelf eerst oplossingen zoeken of dingen zelf oppakken waar ze voorheen mee naar mij kwamen.”

Joost Vermeer, Channel Manager MARS Nederland
“Onze trainer, Harry Schouten, heeft een ongedwongen sfeer gecreëerd, waarin wij ons proactief en kwetsbaar hebben opgesteld. Wij willen bij Mars een meer wederkerig rendement behalen uit onze klantrelaties. Dankzij de training heb ik mijn invloed op mijn klanten kunnen vergroten door een meer kwalitatieve stijl van open vragen stellen en actief luisteren. Een mooi voorbeeld is dat ik een klacht heb kunnen ombuigen tot een positief koopsignaal. We hebben nu een gezamenlijk plan opgesteld, waarbij we een wederzijds voordeel.” 

Nic Meijer, Hoofd afdeling Financiën Gemeente Vianen
"Gedurende een aantal jaren heb ik goede gesprekken gehad met Harry. Harry heeft mij een spiegel voorgehouden om dingen anders te bekijken en te gaan doen. Het heeft mij geholpen om mijn rol als afdelingshoofd beter inhoud te geven."

Onderwijsmanager bij ROC
"In het kader van de relationele competenties wilde ik mijzelf verbeteren in het groepsgericht leiderschap, waarbij de afstandelijke en zakelijke benadering van zaken een meer mensgerichte benadering zou moeten worden.
Bereikte resultaten:
Meer aandacht voor de werknemers en een luisterend oor, ik ga makkelijker de confrontatie aan en maak zaken bespreekbaar, spreek makkelijker vertrouwen uit naar mijn mensen en delegeer daardoor ook makkelijker.
Voorbeelden hiervan:
 Ik ben duidelijk gegroeid in mijn leiderschapsstijl door meer aandacht te hebben voor de mens tegenover je in een gesprek. Door niet alleen te luisteren maar ook horen wat er wordt gezegd en daarnaar te handelen, heb ikzelf goede feedback gekregen op mijn functioneren als manager.
Eigen ervaringen:
Goede voorbereiding, leesbaar materiaal toegespitst op de specifieke vraag, prettige sfeer, geweldig leerzame rollenspellen, energieke uitstraling van de trainer, van A tot Z klopte het."