Teamwork: 1 + 1 = 2
Teambuilding: 1 + 1 = 3

Teamtraining

  Definitie van effectief team:

Een effectief team streeft vanuit een visie  een gemeenschappelijk doel na, waarbij de teamleden hun verantwoordelijkheden, taken en rollen kennen en volgens afgesproken werkmethodes en procedures werken om o.l.v. passend leiderschap en door goede communicatie  meer en beter te presteren dan ieder afzonderlijk bij elkaar opgeteld.

Wat is het onderscheid tussen een team en een groep?
Wat is haar missie en welke doelstellingen vloeien daaruit voort?
Welke kwaliteiten zijn binnen het team nodig om de doelstellingen te realiseren?
Wie is waar verantwoordelijk voor en welke taken en rollen worden verdeeld? Welke werkmethodes en procedure spreken we af?
Welk stijl van leidinggeven past het beste bij de ontwikkelingsfase van het team?
Hoe gaan de teamleden onderling met elkaar om? Welke afspraken over effectief samenwerken worden gemaakt? Welke 4 uitkomsten krijgt de optelling 1+1?
Welk voorbeeldgedrag is wenselijk binnen het team?
Hoe kunnen de diverse rollen binnen het team beter op elkaar afgestemd worden?
Worden de toegevoegde waarden en de beperkingen binnen het team voldoende gecompenseerd?

De teamtraining is er enerzijds op gericht antwoorden te vinden op deze vragen en anderzijds op gericht om synergetische effecten te realiseren op het gebied van strategie, cultuur en structuur.
Welk gewenst gedrag hoort hierbij?
In de teamtraining worden alle facetten, die teams sterker kunnen maken, behandeld. 

De training, die bol staat van oefeningen, bespiegelingen en feedback, legt een degelijk fundament en verstevigt de onderlinge band.
Het programma wordt geheel in samenspraak met de opdrachtgever samengesteld. Op deze wijze krijgt ieder team wat het verdient; een tailor made benadering.

 

Wilt u ook meer uit uw team halen? Neem contact met ons op.