De weg er naar toe is niet altijd makkelijk maar loont zeker de moeite!

Werkwijze

Brainmanagement Mental Wellness heeft een duidelijke structuur en een aantal belangrijke kenmerken.

Het doel van de structuur is te komen tot een hercodering van een belemmerende bad cluster. Een coachingssessie begint bij het herbeleven van een recente gebeurtenis, waarbij u een niet prettige ervaring in herinnering neemt. Via vraagtechnieken komen we bij het meest pijnlijke detail van dat moment. Deze gedetailleerde herbeleving geeft uw brein belangrijke informatie. Op dat moment worden ongecodeerde elementen in uw brein getriggerd en gekoppeld.  Het brein laat dan een diepere herinnering bovenkomen. Ook deze wordt bevraagd. Zo komen we uiteindelijk bij het
bad cluster.
De inhoud van een bad cluster is niet gevaarlijk. Het vereist wel moed om uw oermechanismen van zelfbehoud te ontmoeten.

Uw coach is hiervoor speciaal opgeleid en ondersteunt u hierbij.

Door middel van de coachingstechniek Brainmanagement Mental Wellness worden belemmerende overtuigingen en onderbewuste patronen met grote precisie opgespoord en d.m.v. hercodering, definitief op een natuurlijke wijze omgezet in positieve energie!