Hebt u het gevoel dat u tegen alles moet opboksen?
Brainmanagement geeft je vleugels

Uitgangspunten

Voor veel psychische en lichamelijke klachten ligt de oorzaak in het brein. Onvoldoende of onvolledig verwerkte negatieve ervaringen of trauma's zijn dikwijls de oorzaak van negatieve gevoelens, angsten, niet lekker in je vel zitten en allerlei lichamelijke ongemakken. Sterker nog, deze trauma's uit het verleden blijken in je functioneren meer parten te spelen dan je denkt. Ze kunnen je zelfs ernstig ziek maken.

Het is daarom de moeite waard om eens te kijken hoe ons brein functioneert. Wat doen traumatische, onverwerkte ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan in je brein? Waar komen bijvoorbeeld irreële angsten als faalangst, angst voor verandering en fobieën vandaan?

Ervaringen, herinneringen en gevoelens - hoe werkt dat?
Uit divers psychologisch onderzoek is gebleken, dat je herinneringen worden opgebouwd uit 'mentale plaatjes'. Deze plaatjes bestaan uit geuren, kleuren, vormen, smaak, woorden, geluiden enz. én de hierbij behorende lichamelijke gevoelens. De mentale plaatjes worden niet in hun totaliteit op één plek opgeslagen, maar in fragmenten, die op verschillende plaatsen in de hersenen worden vastgehouden door hersencellen met een specifieke taak. Zo weten we dat er gedeelten in het brein zijn waar we geluiden bewaren, bepaalde gedeelten waar we kleur opslaan en andere gedeelten voor geuren, enzovoort.

Je verleden bepaalt je bewustzijn
Alle fragmenten in het brein zijn door een soort code met elkaar verbonden tot een herinnering; een cluster. Wanneer je je iets herinnert, dan stelt het bewustzijn uit alle fragmenten die deel uitmaken van die cluster opnieuw een plaatje samen. Je weet dan weer waar iets heeft plaatsgevonden, je hoort weer de klank van de muziek of de stemmen van toen, je ruikt weer dezelfde geur en ondergaat opnieuw dezelfde lichamelijke gewaarwordingen.
Op deze manier reconstrueert het brein voortdurend het verleden. Sterker nog, letterlijk alles wat je nu kunt, begrijpt, zegt, denkt en doet komt voort uit wat je vanaf je prille bestaan hebt geleerd en ervaren. Al deze herinneringen of clusters zijn in je hersencellen opgeslagen en worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal.

Wat als er iets niet goed gaat?
Heb je wel eens een moment meegemaakt dat bestond uit een extreem negatieve ervaring? Zo'n moment waarop je het gevoel hebt dat je wereld instort, of dat de bodem onder je voeten wegzinkt? Als je zo'n moment herinnert, kun je je dan nog elk detail van die ervaring herinneren? Wanneer je extreem angstig of depressief bent, lukt het je brein niet om de juiste verbinden te maken tussen de verschillende fragmenten. Je slaat een ervaring dan niet goed op. Er liggen dan 'losse', ongecodeerde fragmenten verspreid in het brein die je niet als vanzelf tot een complete herinnering kunt samenstellen!
Helaas zijn al die fragmenten op zich wel met elkaar verbonden met het deel van je brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van je lichamelijke reacties (fysiologie) en emoties. Daardoor kan het ge beuren, dat je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt of kleur of voorwerp ziet, dit je een gevoel van angst en onbehagen geeft. Een gevoel dat je niet direct kunt thuis brengen. Bijvoorbeeld hartkloppingen, trillen, transpireren, benauwdheid.

Waar komt dat negatieve gevoel vandaan?
Het kan ook gebeuren dat je plotseling angstig of boos wordt in een bepaalde situatie zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare reden voor is. Toch gebeurt dat niet zonder oorzaak. In de situatie van nu komen elementen voor die in het brein direct geassocieerd worden met anst of woede wegens een negatieve ervaring in je verleden. Er is dan een 'BAD CLUSTER' aan het werk - dat wil zeggen vergelijkingsmateriaal waarvan geen juiste 'code' is gemaakt en die onbehaaglijke of onbestemde gevoelens oproept zonder dat je weet waarom.

Waar komt dat negatieve gevoel vandaan?
Bad clusters kunnen worden veroorzaakt door traumatische ervaringen, zoals vernederingen, fysiek geweld, afwijzing, verraad, incest, een ongeval of rampsituatie. Maar ook door zaken als een uitbarsting van een boze ouder of leraar, chef, het ontvangen van een onheilsbericht, mededelingen van ontslag of het niet doorgaan van een lang verwachte promotie enz. enz. kunnen Bad clusters ontstaan.
Belangrijk: alleen je eigen gevoel bepaalt of iets traumatisch is. De bepalende factor voor dat negatieve gevoel is niet de objectieve ernst van een trauma, maar of jij die ervaring op dat moment als een trauma ervaart.

Angst voor je eigen verleden is je grootste vijand
Bijna elk mens wil zijn gezondheid, levensstijl, arbeidsplezier en levensgeluk wel verbeteren. Moet je daarvoor de confrontatie met jezelf aangaan, dan blijken er weinig mensen hiervoor de moed te kunnen opbrengen. Niets lijkt zo beangstigend als de confrontatie met jezelf en je verleden. Toch, en dat blijkt aantoonbaar uit de Brainmanagement Mental Wellness praktijk, is het uiteindelijke effect niet beangstigend maar juist enorm bevrijdend en een geweldige verrijking van ons mens-zijn.
Hoe komt het nu dat de meeste mensen, vaak onbewust, zo bang zijn voor die confrontatie met zichzelf? Omdat er een zeer krachtig mechanisme aan het werk is dat je voortdurend bedriegt en beliegt. We noemen dit mechanisme: 'neurologische firewalls' oftewel 'je vriend'.

Je Vriend en Bad Clusters
We zijn ware meesters in het misleiden van onszelf en onze gevoelens. De aanduiding 'Vriend' betekent dat hij je wil behoeden voor de pijnlijke confrontatie met jezelf. Het vriend-mechanisme is in dit opzicht alles behalve je vriend. Bad Clusters en het vriend-mechanisme vormen samen een tijdbom. Om dit mechanisme te kunnen bevechten en kwijt te raken moet je het wel eerst onderkennen.

Bijvoorbeeld:
Stel je voor: je zit in een zakelijke bespreking met voor jou onbekende mensen. Plotseling zegt iemand iets dat jou herinnert aan iets heel pijnlijks. In een opwelling van verdriet voel je tranen in je opkomen. Stel je bent op dat moment aan het woord en alle ogen zijn op je gericht. Je wilt absoluut niet afgaan in dit zakelijke gezelschap. Wat doen je dan om je tranen te onderdrukken? We hebben allemaal een mechanisme om ongewenste emoties te onderdrukken. Dit mechanisme bestaat uit een soort ritueel. Niemand heeft echter exact hetzelfde ritueel.

Het ritueel van 'Je Vriend"
Het ritueel van je vriend bestaat uit allerlei, voor jou zeer vertrouwde, handelingen. Wat doe je bijvoorbeeld met je ogen wanneer je je tranen wilt onderdrukken? Knijp je ze dicht of ga je vaker knipperen? Kijk je strak voor je uit of juist om je heen, naar beneden of naar boven?
Wat zeg je tegen jezelf wanneer ongewenste emoties opkomen? Iets in de stijl van: "Nu even niet"of "Stel je niet aan", "Ik voel niets", "Een echte vent huilt niet"? Een ieder heeft zo'n 'Vriend' ritueel, maar niet iedereen is zich bewust van dit controlerende en onderdrukkende mechanisme. Het totaal van al deze rituelen vormt samen het mechanisme van je vriend. Het belangrijkste doel van dit mechanisme is het onderdrukken van pijn en angst door volledig de controle te houden! En daarom is het je moordenaar op lange termijn!
Bad Clusters ondermijnen de levensvreugde en verwoesten de fysieke en emotionele gezondheid. Om ze te kunnen elimineren zul je naar de pijn van het Bad Cluster toe moeten. Je vriend zal echter al het mogelijke doen om je weg te leiden van die pijn. Hij gebruikt zijn kracht ogenschijnlijk in je voordeel, maar hij wordt op deze wijze je ondergang!