Marieke Schouten

In 2011 heeft Marieke Schouten de keus gemaakt om bij haar man in het bedrijf te stappen. Ze richt zich naast het trainen van mensen, voornamelijk op Brainmanagement Mental Wellness coaching.

Marieke is begonnen in de reiswereld en heeft op verschillende plekken in de wereld gewoond en gewerkt. Terug in Nederland was ze werkzaam op de marketing en PR-afdeling van Duinrell en vervolgens heeft ze zich beziggehouden met marketingprojecten bij de HTM in Den Haag. Een eigen bedrijf en 3 kinderen later ontstond begin 2000 meer en meer de behoefte om mensen te helpen in hun ontwikkeling. Na het volgen van de PABO is ze als leerkracht begonnen en is daarna enkele jaren als directeur van een basisschool werkzaam geweest. Binnen die functie was het coachen van mensen één van haar verantwoordelijkheden. Hieruit haalde ze veel voldoening. Het frustreerde en intrigeerde haar dat coachingstrajecten zowel intern als extern vaak lang duurde en dat mensen terugvielen in hun oude gewoontes.

Dat heeft ertoe geleid dat ze op zoek is gegaan naar een krachtige coachingsmethodiek die echt de bron opzoekt en die op wetenschappelijke basis met belemmerende factoren aan de slag gaat zodat er snel blijvend resultaat wordt geboekt!

Inmiddels is ze gelicenseerd Brainmanagement Mental Wellness coach. Meer informatie is te vinden op www.newbraincoaching.nl